Rodzina Czopka

Your guild has been successfully created, to view all available commands type: !commands. If you would like to remove this message use !cleanmotd and to set new motd use !setmotd text.

Owner: Babcia Agi
World: Diamond
Members: 6
Guildhall: None
Founded 6 years ago (April 09th, 2014)
Glowa Rodziny
Babcia Agi51 (Przyszywana Tesciowa)
Szyja
Mamusia Czopusia10 (Syn skurwiel) Tatusiek Czopka10
Dupa
Tatus Czopusia10 (Drugi Ojciec) Ruchacz Czopka10 (Dymam za kase)
Rybki Czopka10

Alert!

You need to be logged in to access any options.